Eldøya-Sletter landskapsvernområde

Eldøya-Sletter landskapsvernområde er oppretta for å bevare natur- og kulturlandskapet i området, der kvartærgeologien og botanikken er spesielt interessant.

Landarealene i landskapsvernområdet utgjøres av fem øyer og en halvøy. Lengst i nord ligger øya Kollen, som for en stor del er bevokst med skog og kratt. Deretter følger Eldøya, som består av en mosaikk av skog, kratt og åpne engarealer. Her finnes også et tjern. På den norøstre spissen av øya er det en sandstrand hvor man kan komme inntil med båt. De tre Sletter-øyene er skogløse, og her består vegetasjonen nesten utelukkende av eng. Halvøya «Danmark» utgjør den ytterste spissen på Larkollneset. Den er for det meste bevokst med skog. Når vannstanden er høy, blir halvøya midlertidig omgjort til en øy.

Kilde: Wikipedia

Vær oppmerksom på en del grunner, som kan være skumle ved litt sjø. Spesielt på yttersiden av Eldøya (Eldøyrevet) og i sundet mellom Store Sletter og Mellom Sletter.