Årsmøte

Dagsorden og saksliste:

 

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Valg av
  1. Dirigent og referent
  2. 2 medlemmer til å underskrive protokollen

 

 1. Godkjenning av Innkallelsen, forretningsorden og saksliste

 

 1. Behandle årsberetning og kontrollutvalgets rapport
 2. Virksomhetsplan for Lillestrøm Kajakklubb 2020 til 2022.
  (Skal normalt ikke revideres før neste år)

 

 1. Behandle regnskapet i revidert stand

 

 1. Behandle forslag og saker
  Det er ingen innkomne saker fra medlemmene, styret fremmer 4 saker

 

 1. Fastsette medlemskontingent
  Styret har vurdert klubbens medlemskontingent og har følgende innstilling til årsmøtet: Det gjøres ikke endringer i klubbens kontingent for 2022.

 

 1. Vedta idrettslagets budsjett

 

 1. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 2. Valg
  1. Til styret
  2. Kontrollutvalg med minst to medlemmer vara
  3. Valgt av representanter til ting og møter. Styrets innstilling:
  4. Årsmøtet gir styret mandat til å oppnevne representanter til ting og møter
  5. Valg av valgkomite

 

Følgende dokumenter blir gjort kjent seinest en uke før årsmøtet:

 • Årsberetning
 • Kontrollutvalgets rapport
 • Regnskap med revisors beretning
 • Saker til behandling
 • Styrets forslag til budsjett
 • Organisasjonsplan
 • Valgkomiteens innstilling
 • Styrets innstilling til ny valgkomité

 

Med vennlig hilsen,

Styret i Lillestrøm Kajakklubb

Dato

24 mar 2021 - 11 apr 2021
Expired!

Tid

19:00 - 21:00

Lokasjon

Teams
Hjemmekontor
Kategori
QR-kode

Legg igjen en kommentar