Styremøte

1.      Referat forrige styremøte

2.      Økonomi

3.      HMS

4.      Årsmøte forberedelser.
Valgkomite
Kontrollutvalg OBS : Medlemmene i kontrollutvalget spør hvor på sakslista kontrollutvalget kommer inn.
Årsberetning
Innkomne forslag
Forslag fra styret
Organisasjonsplan: Materialforvalter og Naustsjef
Budsjett: Store poster : Henger komplett; kurssett; kajakker utstyr 

Sende innkalling med dagsorden
Utsendelse av årsmøtepapirer

5.      Årshjul, terminliste, turer og kurs
Spillemiddelsøknad, Administrasjonstilskudd

6.      Eventuelt
Registrering av henger
Låsing av kajakker i stativ og på hengere

 

Dato

10 mar 2021
Expired!

Tid

19:30 - 21:00

Lokasjon

Teams
Hjemmekontor
Kategori
QR-kode

Legg igjen en kommentar