Styremøte

Dagsorden:

  1. Referat forrige styremøte
  2. Valgkomiteen og kontrollutvalget kan være med hvis de har spørsmål til styret.

       Geir inkluderer en fra hver gruppe i Teams innkallingen.

  1. Økonomi
  2. HMS
  3. Årsmøte forberedelser. (Valgkomite, kontrollutvalg, årsmelding ..)

       Sende innkalling med dagsorden

       Organisasjon: Materialforvalter og Naustsjef

       Budsjett: Store poster : Henger komplett; kurssett; kajakker utstyr  

  1.    Resultat etter Teamsmøte; bestemme årshjul, terminliste, turer og kurs 
  2. Reklamasjon på tørrdrakter, bestemme størrelser for bestilling
  3. Eventuelt

         «Padlegatelaget» er kun i en tidlig idefase. Jeg vet ennå ikke om vi skal gå for det.

  1. Møteplan for styret 

Dato

11 feb 2021
Expired!

Tid

19:30 - 21:00

Lokasjon

Teams
Hjemmekontor
Kategori
QR-kode

Legg igjen en kommentar