Naustet

Klubben har et naust som er oppført som en trippelgarasje med loft hvor det også er skiftemuligheter. 

Naustet huser klubbens kajakker, vester, spruttrekk, årer etc. I tillegg er naustet utstyrt med en del verktøy for vedlikehold.

På utsiden av naustet har vi en del parkeringsplasser, hvor også klubbens kajakktilhenger står.

Naustet har innlagt strøm og vi har sommervann tilgjengelig.

I tillegg til å ha plass til klubbens egne kajakker, har vi også en del kajakkplasser til utleie. I denne seksjonen av våre hjemmesider finner du regler for bruk av naustet, rutiner for nøkler, og priser o.l. 

Nøkkel til naustet

Hvem får nøkler

Alle medlemmer som har våttkort og Grunnkurs HAV (16 timer) kan få nøkkel til naustet. og kan låne båter og utstyr til tur på egenhånd.

Hengelåser

Kode til Klubbens hengelåser utleveres til klubbens medlemmer på forespørsel.

Rutine for utlevering

Send en epost til styret. Nøkkelen blir kodet for deg og utleveres fra naustet på onsdager. Nøkkelen koster kr. 100,- som ikke blir refundert. Ved terminering av medlemskap vil nøkkelen bli deaktivert.

Leie av kajakkplass

Rutiner for tildeling

Vi opererer med en venteliste for tildeling av kajakkplass. Send en epost til styret om du vil stå på venteliste,

Priser

Prisen for leie av kajakkplas er 1.000,- pr år

Toalettfasiliteter

Klubben har avtale med Havna båtforening om sommervann og bruk av deres toalett. Toalettet er lokalisert ved siden av oppslagstavla på foreningens klubbhus.

Hvor er nøkkelen til toalettet

Nøkkelen henger rett innenfor utgangsdøra i naustet vårt.

Nøkkel til bommen

Klubben er medlemmer av båtforeningen og har nøkkel til bommen. Nøkkelen er en trådløs nøkkelbrikke henger rett innenfor utgangsdøra i naustet. Det er ikke kode på brikka