Styret i Lillestrøm kajakklubb

Styret i Lillestrøm Kajakklubb når du på post@lillestromkajaklubb.no

 

Leder

Nestleder

Kasserer

Styremedlem

Styremedlem

Varamedlem

Varamedlem

 

Kjell Johansen

Heidi Berg

Mona Anette Nævestad

Siri Bekk

Morten Jetro Johansen

Siv Simonsen

Kari Aanjesen Dahle